Doel van het arbeidsreglement:

© Copyright 2016 – 2016   |   Keyart    |   All Rights Reserved

• De samenwerking en het vertrouwen verbeteren tussen de werkgever – werknemer en de werknemers onderling.
• De veiligheid op de werkvloer verbeteren .Gevolg: beter rendement en efficiëntie.
• De betrokkenheid van de werknemer te verhogen.
• Het goed voelen van de werknemer binnen het bedrijf.

Doelgroep:

Personen die de Nederlandstalige taal onvoldoende beheersen.

De communicatie tussen werkgevers en werknemers is belangrijk, zeker om de betrokkenheid te verhogen.
Het niet afstellen van de communicatie op anderstalige werknemers vanuit een eentaligheidsideologie leidt tot uitsluiting en ongelijke kansen.

Bij communicatie met anderstalige werknemers gaat het niet om een zwart-wit situatie: mensen spreken wel of geen Nederlands. De meeste werknemers bevinden zich in een grijze tussenzone. Daarom vraagt deze grote groep om een aangepaste communicatie.